Array

Trường ĐH Văn hóa TPHCM thông báo điểm chuẩn

Trường ĐH Văn hóa TPHCM thông báo điểm chuẩn 2011

vinahure: lien thong, lien thong dai hoc, tuyen sinh lien thong

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

- Ngành Khoa học thư viện

C, D1

14, 13

- Bảo tàng học

C, D1

14, 13

- Việt Nam học

C, D1,3,4

14, 13

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C, D1

14, 13

- Ngành Quản lý văn hóa

C

14

- Chuyên ngành quản lý hoạt động âm nhạc

R1

13

- Chuyên ngành quản lý hoạt động sân khấu

R2

13

- Chuyên ngành hoạt động mỹ thuật

R3

13

- Chuyên ngành đạo diễn sự kiện văn hoá

R3

13

- Chuyên ngành nghệ thuật dẫn chuơng trình

R3

13

- Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam

C, D1

14,13

- Văn hoá học

C, D1

14, 13

 

Đối tác chính

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

lienthong, lienthongdaihoc

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Trường ĐH Thương Mại

lien thong, lien thong dai hoc

Trường Đại học GREENWICH

Cơ Sở liên kết
Trường Trung Cấp Công Nghệ Hà Nội
76,Ngọc Lâm,Quận Long Biên
Điện thoại : 04.36500736
Website : http://congnghehanoi.edu.vn
Cơ sở liên kết
Trường trung cấp công nghệ và quản trị kinh doanh HN
289,Phố Trung Kinh,Cầu Giấy,HN
Điện thoại :04.62694569;
Email : mr.vn.managing.director@ gmail.com
Trụ sở chính
Công ty cổ phần nguồn nhân lực Việt
Số 176 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa,Hà Nội
Điện thoại :04.62694669;
website : http://vinahure.com.vn
http://lienthongdaihoc.vn
Cơ Sở liên kết
Công ty Smartcom
Số 33/41,Thái Hà, Đống Đa,Hà Nội
Điện thoại :04.62918666;
website : http://smartcom.vn
http://ngoaingu.vn