Array

Trường ĐH Văn hóa TPHCM thông báo điểm chuẩn

Trường ĐH Văn hóa TPHCM thông báo điểm chuẩn 2011

vinahure: lien thong, lien thong dai hoc, tuyen sinh lien thong

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

- Ngành Khoa học thư viện

C, D1

14, 13

- Bảo tàng học

C, D1

14, 13

- Việt Nam học

C, D1,3,4

14, 13

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C, D1

14, 13

- Ngành Quản lý văn hóa

C

14

- Chuyên ngành quản lý hoạt động âm nhạc

R1

13

- Chuyên ngành quản lý hoạt động sân khấu

R2

13

- Chuyên ngành hoạt động mỹ thuật

R3

13

- Chuyên ngành đạo diễn sự kiện văn hoá

R3

13

- Chuyên ngành nghệ thuật dẫn chuơng trình

R3

13

- Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam

C, D1

14,13

- Văn hoá học

C, D1

14, 13

 
Cơ Sở liên kết
Trường Trung Cấp Công Nghệ Hà Nội
76,Ngọc Lâm,Quận Long Biên
Điện thoại : 04.36500736
Website : http://congnghehanoi.edu.vn
Cơ sở liên kết
Trường trung cấp công nghệ và quản trị kinh doanh HN
289,Phố Trung Kinh,Cầu Giấy,HN
Điện thoại :04.62694569;
Email : mr.vn.managing.director@ gmail.com
Trụ sở chính
Công ty cổ phần nguồn nhân lực Việt
Số 176 đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa,Hà Nội
Điện thoại :04.62694669;
website : http://vinahure.com.vn
http://lienthongdaihoc.vn
Cơ Sở liên kết
Công ty Smartcom
Số 33/41,Thái Hà, Đống Đa,Hà Nội
Điện thoại :04.62918666;
website : http://smartcom.vn
http://ngoaingu.vn